Ocular Abraham Yag Iridectomy Lens

£485.00

Reference: OMP10763

Ocular Abraham Yag Iridectomy Lens

Ocular Abraham Yag Iridectomy Lens

Reference: Description: Option: Unit Price: Quantity:
OMP10763 Ocular Abraham Yag Iridectomy Lens N/A £485.00

© 2021 Optical Marketplace Ltd | Printed from: https://www.opticalmarketplace.co.uk/new-equipment/volk-lenses/ocular-lenses/omp10763/ocular-abraham-yag-iridectomy-lens/

Follow us on Twitter